BardComp s. r. o.

ELCOM sa aj tento rok zúčastnil Dni príležitostí v Košiciach

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je medzinárodná, nezisková študentská organizácia, ktorá sa usiluje realizáciou rôznych zaujímavých projektov nadviazať prvý kontakt medzi zamestnávateľmi a ich potenciálnymi zamestnancami.

Ani tento rok sme nesmeli chýbať

Spolu s ďalšími 16 uznávanými firmami sa dňa 23. 10. 2018 spoločnosť ELCOM stala súčasťou prestížneho veľtrhu pracovných príležitostí na Technickej Univerzite v Košiciach

 

Tento rok sa pri stánku ELCOM zastavilo množstvo zvedavých mladých ľudí. Študentom a absolventom sme bližšie predstavili víziu, históriu spoločnosti a aj všetky významné projekty, vďaka ktorým si naša firma drží popredné miesto na trhu.

 

Vďaka príležitosti zúčastniť sa tejto akcie sa nám podarilo nadviazať viacero kontaktov ako so šikovnými a ambicióznymi študentmi, tak aj organizáciami, s ktorými by ELCOM veľmi rád v budúcnosti spolupracoval.

Fotogaléria