BardComp s. r. o.

Dobíjateľná batéria pre automatický overovač bankoviek Soldi Smart