BardComp s. r. o.

Rozšírenie tovarových položiek pre registračnú pokladnicu Euro-150TE Flexy Plus na počet 23 000 PLU.