BardComp s. r. o.

Komunikačný kábel pre pokladnicu Euro-50.